Cost

Real-time Cost Analysis

Üretim sektöründe gerçek zamanlı anlık veri takibi “Yaşayan Ham maddeler” ile üretim yapan sektörler için çok daha önemlidir. Örneğin, gıda sektörü için ham maddeden ürüne dönüşüm yolculuğunun anlık veriler ile kayıt edilmesi, bu şekilde tüm parametreler için tüm şartların standart seviyesinde kalması hedeflenir.

Yaşayan ham madde için verilecek en güzel örnek süttür. Süt için kütle denkliği sorunsalı için de çözüm üreten Cormind, sütün işlendiği her safhada ne kadarının gerçekten ürün için kullanıldığını, ne kadarının drenaj ve sterilizasyon süreçlerinde kayıp edildiğini takip eder. Birim maliyetler ve direkt etkenlerin ortaya çıkarılması sağlanır.

ERP entegrasyonu sayesinde ise, iş planları anlık olarak takip edilir ve planlama süreçleri daha objektif yapılır.

Prev Project Next Project