Kanban

Electronic Kanban

Cormind Kanban prensiplerine uygun olarak envanter yönetiminizi optimize eder. Kanban’ın temel ilkesi olan “Yalnızca ihtiyaç duyulanı ve ihtiyaç duyulduğunda üret veya sipariş et” etkili şekilde uygulanır.

Kapalı Döngü Sistemi
Cormind’ın, Kanban çözümü sayesinde; makineleriniz, tahmine dayalı yenileme yerine, tüketime dayalı ikmal kullanan kapalı döngü sistemi ile çalışır. Malzeme kutularda stoklanır ve her bölme bir Kanban kartını temsil eder. Bölme boşaldığında, kaynağa bir talep sinyalini tetikler. Kaynak, dahili üretim veya harici bir tedarikçi olabilir.

Manuel vs Elektronik Kanban Sistemi
Manuel bir Kanban sisteminde her şey manuel Kanban kartına bağlıdır. Kart kaybolursa veya kopyalanırsa, yanlış yönetilen envantere yol açabilir. Ayrıca sinyal, fiziksel bölme ve kart bir sonraki noktaya ulaşana kadar tetiklenmez.

Cormind’in size sunduğu “Elektronik Kanban” sistemi ile tüm kartlar elektronik olarak tutulur. Merkezi sistem ile yönetilen Kanban kartının basılı kopyaları olur. Barkodlu Kanban kartları boşalır boşalmaz taranır. Bu şekilde tedarikçileriniz anında bir ikmal mesajını tetikleyerek, malzemenin fiziksel ambara ulaşmasını beklemek yerine hemen sevk edilmesini sağlar.

Prev Project Next Project