CNC

Actual OEE on CNC Machines

Cormind, makineleriniz için üretimi gerçekleştirdiği sırada Genel Ekipman Etkinliği (OEE) denilen bir hesaplama yapar. OEE makinenizin çalışması planlanan dönemlerde bir üretim operasyonunun tam potansiyeline kıyasla ne kadar iyi kullanıldığının bir ölçüsüdür.

OEE‘yi ölçmek, en iyi üretim uygulamasıdır. OEE ve altta yatan kayıpları ölçerek, üretim sürecinin sistematik olarak nasıl iyileştirilebileceği konusunda önemli bilgiler elde edilebilir. Cormind Sitemi ile OEE hesaplamaları gerçek zamanlı anlık veriler ile yapılır. Bu şekilde kayıpları belirlemek, ilerlemeyi kıyaslamak ve üretim ekipmanının üretkenliğini iyileştirme imkânı sağlanır.

Next Project